Belanjawan 2013 :Mempergiatkan IKS

Mempergiat Perusahaan Kecil dan Sederhana

19. Seperti kita maklum, Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) memainkan peranan penting dalam transformasi ekonomi negara. Bagi mempercepatkan pertumbuhan industri PKS dan perluasan skop kawasan industri di seluruh negara, dana sebanyak 1 bilion ringgit akan disediakan di bawah Skim Pembangunan PKS bawah kendalian SME Bank. Langkah ini memudahkan akses PKS untuk mendapat pembiayaan dan seterusnya memajukan perniagaan mereka.

20. Ini selari dengan Pelan Induk PKS (2012 - 2020) yang telah dilancarkan yang bertindak sebagai ‘game changer’ untuk mempercepatkan pertumbuhan PKS melalui inovasi dan produktiviti. Pelan induk ini melibatkan pelaksanaan 32 inisiatif termasuk 6 Program Berimpak Tinggi dengan peruntukan 30 juta ringgit.

21. Dalam mempergiatkan Industri Halal, terutamanya membangunkan produk-produk halal berimpak tinggi untuk tujuan eksport, SME Bank dengan kerjasama Bank Pembangunan Islam akan menyediakan Dana Industri Halal sebanyak 200 juta ringgit bagi membiayai modal kerja PKS terlibat.

22. Pada masa ini, terdapat 1.5 juta penjaja dan peniaga kecil menjalankan perniagaan secara tradisional dengan struktur perniagaan kecil dan pendapatan harian tidak menentu. Sehubungan itu, sebagai tanda keprihatinan dengan kekangan yang dihadapi oleh mereka sekiranya berlaku kemudaratan diri, hilang upaya serta kematian, Kerajaan mencadangkan skim perlindungan insurans berkelompok kepada penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Skim ini akan memberi had perlindungan maksimum sehingga 5,000 ringgit. Buat pertama kalinya, Kerajaan akan membiayai skim ini dengan peruntukan sebanyak 16 juta ringgit setahun.

23. Di samping itu, Perbadanan Nasional Berhad (PNS) akan memperkenalkan Program Business In Transformation bagi menyokong usaha bersepadu memodenkan perniagaan golongan penjaja dan peniaga kecil kepada standard yang lebih tinggi dan berdaya saing dengan menggunakan model licensing atau franchising. Program ini akan memberi bimbingan dan khidmat nasihat ke atas konsep perniagaan baru seperti kedai bergerak, kiosk dan perniagaan atas talian. Untuk ini, PNS akan menyediakan kemudahan kepada penjaja dan peniaga kecil dengan pinjaman sehingga 25 ribu ringgit bagi licensee dan 500 ribu ringgit kepada licensor.

> Nota Minda-UsahawanSuper: Di kala belum cukup bersedia, peluang datang secara tiba-tiba. Di saat memerlukannya, peluang sudah tiada lagi ? Maka bersiap sedialah merebut peluang yang ada !!

Bisnes Diagnostik >Bisnes Model >Bisnes Coach

Bermula dengan Bisnes Diagnostik dan diikuti dengan penyediaan Bisnes Model serta disusuli dengan Bisnes Coach !

Bisnes Diagnostik :
5 Eleman utama yang perlu dibuat bedah siasat dengan kaedah SOIF/ SWOT :
1. Visi dan Misi serta Objektif Syarikat.
2. Sistem Operasi Piawaian (SOP)
3. Modal Insan yang membentuk Pasukan Pejaya
4. Pemasaran dan Jualan
5. Pengurusan Kewangan

Bisnes Model :
Apa itu Bisnes Model? Definisi 'Bisnes Model' adalah Pelan atau Perancangan Perniagaan. Pelan ini dilaksanakan oleh sebuah syarikat untuk menjana pendapatan dan membuat keuntungan daripada operasi. Model ini termasuk komponen dan fungsi perniagaan, serta ia menjana pendapatan dan perbelanjaan ia melibatkan.
Permodelan Perniagaan adalah alat penting untuk melihat lebih jelas, mereka bentuk, inovasi dan mengubah perniagaan. Walau bagaimanapun, dalam usaha untuk mengubah organisasi yang sediada dan menjajarkan mereka untuk model perniagaan. Model Perniagaan tidak harus dilihat secara berasingan, tetapi dilihat secara saling berkaitan
Bisnes Model anda adalah sos rahsia anda, formula ajaib anda. Bisnes Model anda adalah apa yang membuatkan perniagaan anda menjadi unik. Bisnes Model anda adalah formula yang anda gunakan untuk mengakali pesaing anda, memberikan nilai yang berterusan kepada pelanggan, dan terus mengembangkan perniagaan anda. Terdapat lapan (8) Eleman penting untuk setiap model perniagaan:

1. Mesti mempunyai margin yang cemerlang
2. Mesti mudah untuk menjual, permintaan yang tinggi.
3. Mesti mempunyai Empat Komponan Modal Asas
    Modal Intelek, Modal Kewangan, Modal Insan dan Modal Jenama
4. Mesti mampu untuk mengekalkan kelebihan daya saing yang berterusan
5. Mesti mempunyai pelanggan yang berkualiti
6. Mesti mempunyai jangka hayat industry yang panjang
7. Mesti menyediakan pelan penyelamat
8. Mesti mengelakkan kesulitan

Model Bisnes yang telah menarik perhatian ramai :
1950 an – McDonald’s restaurants dan Toyota
1960 an - Wal-Mart dan Hypermarkets
1970 an - FedEX dan Toys R
1980 an - Blockbuster, Home Depot, Intel, dan Dell Computer
1990 an - Southwest Airlines, Netflix, eBay, Amazon.com, dan Starbucks.

Business Model Generation :
Inovasi business model kini dibangunkan dalam 3 model :
1) Model Bisnes diinovasikan menjadikan You Model , bagaimana, pemilik bisnes dapat
    membangunkan business model bagi pengurusan hidup peribadi dan bisnes/kerja secara selari.
2) Model Bisnes diinovasi sebagai alat bantu proposal usahawan
3) Model Bisnes diinovasi menjadi kerangka perancangan bisnes.

                                             Chart ini adalah hasil Kreatif DrRahman Ibrahim.
Cover Buku Business Model Generation

Canves


9 Blok Bisnes Model Genaration:
1. Segmen Pelanggan
2. Cadangan Nilai
3. Saluran Pengedaran
4. Hubungan Pelanggan
5. Aliran Hasil Pendapatan
6. Sumber Modal Utama
7. Aktiviti Utama
8. Rakankongsi Utama
9. Struktur Kos

Dalam teori Business Model Generation, ruangan pertama yang diisi dalam kanvas adalah Customer Segment/segmen pelanggan. Selesai segmen pelanggan, maka bisnes kita sudah tahu siapa yang akan menyumbangkan banyak duit (RM$$$$) dari perniagaan tersebut.
Kajian mendapati, perniagaan yang tutup kedai adalah perniagaan yang tidak mempunyai segmen pelanggan yang jelas. Ini menjadikan perniagaan mereka memilih 'mass market'. Mass market adalah sasaran pelanggan yang berisiko. Di mana pasaran ini didominasi oleh Big Boys iaitu Pemain/syarikat/firma besar dalam industri tersebut.

Apa Model Bisnes Anda?